Apèndix de la recerca "La utopia de l'oci burgès"

Darrera

Unes paraules d’elogi

Anuncis

La Rabassada i el contuberni judeo-maçó de Joan Tusquets

Cap a l’inici de la tercera dècada del segle, el diari El Pueblo Manchego va publicar un article signat per Joan Tusquets on es feia pública la història que hi havia darrere de l’enèsim intent de restablir el joc a la Rabassada. La guerra civil estava a prop i els esforços per sectorialitzar l’opinió pública del país, en base a escàndols i successos, esdevingueren part del dibuix previ al conflicte armat.
Joan Tusquets va néixer a Barcelona el 1901, era fill de banquers i va estudiar filosofia i teologia a la Universitat Pontifícia de Tarragona. Tot i militar de jove en corrents catalanistes, quan ingressà com a sacerdot amb només 25 anys, les seves idees s’impregnaren del més ranci i conservador tradicionalisme espanyol. Amb els anys, el mossèn Joan Tusquets prengué notorietat com a ideòleg entre les elits polítiques conservadores i reaccionàries, gràcies a la singular habilitat que tingué per gestar un discurs únic i genuí que va ser capaç d’unificar els dimonis de la tan fustigada pau social: la conspiració judeo-maçònica-boltxevic. La seva gran virtut radicava en el fet de portar aquests tres elements a la categoria d’un totalitarisme conspiranòic. Així els jueus esdevingueren el símbol de la destrucció del cristianisme, la maçoneria el símbol de la destrucció dels valors de la societat precapitalista, i el comunisme –anarquisme, sindicalisme o lluita obrera– el símbol de la destrucció de l’ordre social del moment. Definit i delimitat en aquests marges l’enemic, qualsevol acció repressiva podia justificar-se. El disseny d’una justificació com aquesta garantia el pas a la repressió oberta i aplanava el camí d’un règim d’oligarquies feudals com a projecte central de la futura estructura dictatorial. En aquest sentit, el pare Tusquets va fer un constant profit de la seva posició privilegiada a l’esfera política franquista per confiscar i examinar documentació republicana, molta de la qual es troba actualment a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola de Salamanca, arxiu ideat pel propi Tusquets i que emmagatzema milers i milers de documents utilitzats per la justícia feixista per acusar de maçó qualsevol sospitós, tot i que la majoria d’aquests documents se sustenten en indicis poc contrastats i certers sobre la vida política i ideològica de milers d’individus espanyols que, sense garanties judicials, van ser fàcilment condemnats.
Tot i haver estat un clar exponent, durant la guerra civil i la postguerra, de la línia més dura –i tova– del franquisme, justificant la violència decidida contra qualsevol element no franquista, a les darreries de la vida, Tusquets va mirar de redimir pecats negant qualsevol relació amb la repressió de la maçoneria i les idees republicanes. Va morir el 1998. A l’article del diari El Pueblo Manchego, Joan Tusquets elaborà un nou capítol de la conspiració judeo-maçònica que, sempre segons el mossèn, va voler establir a la Rabassada durant els anys 1922 i 1923, el Club des Étrangers, és a dir, el Casino. Com era habitual en Tusquets, la història estaria documentada amb dades, testimonis, conjectures i raonaments que tractaren, una i altre vegada, de demos trar com les forces maçòniques conspiraven a l’ombra per establir un sistema general de corrupció social.

La successió de fets donen compte de l’estafa que el 1922 els maçons francesos François Pêche i Louis Cassan, amb l’ajut i complicitat dels també maçons Jorge Bloch, Francesc Esteva Bertran, José Ramos i Luis Gertsch, cometen sobre l’empresari maçó Palma, individu que utilitzaren com a finançador de l’arrendament que els francesos tenien signat amb Jean Meunier. Segons una denúncia trobada a les actes de la lògia barcelonina Inmortalidad, Pêche, Cassan i Bloch signaren un contracte d’arrendament per La Rabassada amb la idea d’establir noves atraccions i reobrir el casino amb la complicitat i garantia política de Manuel Portela, governador de Barcelona i grau 33 del Gran Orient Espanyol. Però la falta de liquides de François Pêche –jutjat i embargat a França per la fallida de la societat que explotava al casino de Forges-aux-Eaux– obligà la resta d’inversos a buscar noves vies de finançament ràpid per obrir el Cercle. En aquest moment va ser quan entrà en joc el senyor Palma, finançant part de la despesa necessària a canvi d’un gir postal amb la sucosa quantitat de cent dotze mil pessetes, que no van arribar mai al seu compte corrent. Pêche i Cassan fugiren cap a França, i Palma inicià una odissea per poder fer front als deutes que tenia arrel del crèdit que demanà al Banc de Catalunya.
Per Tusquets, tota aquesta maniobra al voltant de La Rabassada no era altra cosa que una estratègia més destinada a sotmetre el poble català:

el buen pueblo catalán hizo la revolución para que cuatro masones, comercialmente desacreditados, dirijan a los mandatarios de nuestra tierra. Aquí no manda Maciá, ni siquiera Pestaña. Aquí se escribe al dictado, según vamos demostrando, de don Francisco Esteva Bertrán y don Luis Gertsch, grado 33 y dirigentes de la Gran Logia española, y de sus colegas del Gran de Oriente inspirados por don Manuel Portela. ¿Hasta cuándo soportará el pueblo tan ominosa dictadura? Caiga de una vez la venda que cubre
los ojos de nuestras multitudes, acuciadas miserablemente por agentes soviéticos para que el Judaísmo y la Masonería vayan llenando sus arcas, mientras se hunde la economía española, y se preparan ruinosos combates entre los patronos y obreros de Cataluña. (El Pueblo Manchego, 2-XII-1933)

Font: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Universidad de Castilla-La Mancha

La Rabassada post-casino

Font: La Vanguardia, 1925

Font: La Vanguardia, 1928

La sopa

Font: L’Esquella de la Torratxa

La prohibició del joc #escrit d’opinió

El 12 de juny de 1912 Salvador Canals publicà al diari Mundo Gráfico aquest extens article amb el debat sobre la prohibició del joc a La Rabassada com a rerefons. Canals elaborà un text suggeridor i crític contra governadors i forces policials, deixant clara sempre la seva postura prohibicionista pel que fa al Casino de La Rabassada.

En los alrededores admirables de Barcelona es la Rabassada, sin disputa, el sitio más ameno y pintoresco. Es un paisaje de naturaleza brava y esplendorosa, á muy pocos minutos de una gran ciudad. Esta llega, con su sugestión excitante de muchedumbre afanada, el Tibidabo y á Vallvidrera: á la Rabassada, no. En la Rabassada está
la Naturaleza misma que nos acoge y nos conforta y nos aquieta. Pero el «mundanal ruido» del poeta tiene sobre las multitudes de hoy demasiado ascendiente para que pueda constituir un buen negocio la mera oferta de un rincón de Naturaleza. plácido y ameno, y en busca del negocio llegó á la Rabassada el «mundanal ruido», en forma de Casino ó de Kursaal, con su pacotilla de mujeres pintadas, con sus orquestas y con sus ruleta y sus barajas. Ya porque prevaleciera la idea de los que hace mucho tiempo venían diciendo que «eso» era lo único que le faltaba á Barcelona para convertirse en una gran ciudad de mundial atractivo; ya porque en el régimen de licencia absoluta en que Barcelona ó convalece del terrible ataque de 1909, ó se prepara para otros más graves, ¡vaya usted á saber!, era natural que se llegara á donde se llegó; ya porque la soberanía feudal de Lerroux, que no avergüenza á los ministros del Rey ni á los ciudadanos de Barcelona, lo impusiera, lo cierto es que la Rabassada funcionaba, en su novísimo aspecto, á todo trapo y sin dificultades ni tropiezos, y hasta disfrutaba ya de leyendas de suicidios y tragedias. Mas he aquí que la otra tarde, en el Congreso, un diputado, no se si por amor á la dulce y apacible Rabassada perdida, ó por desamor al triunfador Lerroux, tronó ligeramente contra aquellas cosas, y el mismo Gobierno que sin empacho ha venido consintiéndolas, las ha prohibido con fulminante decisión, y como á ello se respondiera por quien ahora todo lo puede que, ó se tiraba de la manta para todos, ó no se le dejaba á él fuera de ella, la orden ha sido general, y se ha prohibido el juego en toda España hasta que el Sr. Canalejas lo haya sometido á régimen y tributación especiales. Es la segunda ó la tercera vez que el actual Gobierno pone sobre el tapete consabido ese tema de la «Reglamentación» del juego, y sería lo mejor que tampoco ahora pasase el propósito de la categoría de un tema para conversar y de un recurso oratorio para aquietar á los protestantes de ocasión. Y no por razones jurídicas ó morales más ó menos complejas, sino por muy claras y sencillas razones del arte de gobernar á los pueblos. Estatuyendo una disciplina legal para la explotación del juego, no se remediaría ninguno de los males del juego como plaga social y, en cambio, se perderían las ventajas sociales indudables que se derivan de la tolerancia bien administrada por el arbitrio gobernativo, por el arbitrio de gobernantes exclusivamente inspirados en el bien público, que no es el bien absoluto predicado por la ética, sino aquel bien relativo que prácticamente se puede alcanzar en cada momento, y según las circunstancias de la sociedad, la cual se gobierna.

Llamando á las cosas por sus nombres propios, ¿cómo hemos de poner en duda que la tolerancia para el juego es cosa muy distinta respecto del Casino de San Sebastián y
respecto de la Rabassada de Barcelona? Barcelona tiene elementos de vida económica, y aun para atraer forasteros sin necesidad de que se instale en ella un gran garito internacional. San Sebastián y todas las poblaciones similares necesitan para vivir y progresar, de los auxilios de la cagnotte, del estímulo y del fomento que por órgano de ella reciben todas las industrias. Está la sociedad de tal manera que, sin el Casino, San Sebastián se quedaría sin las fiestas que son el menor encanto, sin duda, pero también el mayor atractivo de su veraneo. Salvo los directamente interesados en el negocio, ¿perdería el conjunto de Barcelona algo con la clausura definitiva del Casino de la Rabassada? Dentro de la misma Barcelona, y hablando con igual crudeza, la tolerancia respecto del juego, puede ser en determinados momentos una necesidad de gobierno, poco confesable sin duda en los Parlamentos, pero inexcusable ante la conciencia del gobernante ó la irreprochable ante la historia. Si por deficiencias de la organización policiaca y por relajación del ambiente social, carece la autoridad de medios propios y de instrumentos eficaces para actuar contra todos los peligros y contra todos los males amenazadores, ¿no será una candidez el juntarlos á todos contra la Sociedad y sus constituciones fundamentales, por querer combatirlos todos á un tiempo como si á tanto alcanzaran las fuerzas menguadas del Poder público? Es un mal social, sin duda, el juego, como lo es la prostitución, pero ni ésta ni aquel son, por el momento, un enemigo tan apremiante como el revolucionarismo político y el terrorismo profesional. Las tolerancias que á estos aprovechen, ¿no serán para la sociedad mucho más funestas que las que se guarden á aquellos otros males?
¿Dónde irían á parar estas ventajas de la tolerancia administrada como instrumento de gobierno, no para enriquecer á autoridades y policías sin vergüenza, ni para ayudar á vivir á políticos sin conciencia, sino para servir al supremo interés de la sociedad misma, en cuanto la explotación del juego pasara á ser una industria sometida á leyes y reglamentos que la independizaran del arbitrio gubernativo? Claro que todo eso es delicadísimo, que para manejar eso, como todo lo que es arbitrario, se necesitan buenos gobernantes, llenos de celo y de abnegación por el bien público, á la vez que profundos conocedores de su tiempo y de sus contemporáneos; pero ¿quiere usted decirme, lector, si lo sabe, para qué sirven las mejores leyes ni los mejores reglamentos sin gobernantes de aquellas condiciones? ¡Dígalo el artículo 358 del Código Penal, á pesar del cual se discute tranquilamente en el Parlamento, por gobernantes y legisladores, cómo lo infringen impunemente cuantos lo tienen á bien!

Moneda del Casino de La Rabassada (font: Julius Pereda)

La prohibició del joc

por disposición gubernativa se presentó el delegado de Policia Sr. Martoret, con cuatro parejas de la Guardia civil, en el nuevo casino de la Rabassada, y sorprendió, según parece, una partida de juego. El suceso es comentadísimo (ABC, 23-VII-1911).

“A la sombra de la Rabassada se ha fomentado la usura y se han creado sesenta casas de préstamos al 60 ó 70 por 100” (La Vanguardia, 30-V-1912)

“Todo esto lo hemos dicho muchas veces y hasta la prensa burguesa rompía lanzas muy a menudo contra los sospechosos complots; pero desde que en Barcelona funciona en «La Rabassada» la sucursal de Monte Carlo y las autoridades pagan a precios fabulosos los palcos para las corridas a beneficio de la Asociación de perio distas, hay tal identidad entre ambas para apreciar la paz ciudadana que parece que vivimos en el mejor de los mundos” (Tierra y Libertad, 22-V-1912)

La sàtira

Les impressions dels diaris: entre la opinió i la propaganda.

El Diluvio (diari republicà):

La Rabassada, después de las obras en él ejecutadas, recuerda lo que sólo vemos en las películas cinematográficas los que no podemos trasladarnos á Mónaco y Baden-Baden… La puerta principal del establecimiento es ya un anuncio del refinado gusto que en el interior predomina hasta en sus más insignificantes detalles. Soberbios edificios, espaciosas terrazas, escalinatas monumentales, matigados parterres, kioscos, pabellones, etc., todo circundado por un marco de exuberante Naturaleza, alegran el ánimo del visitante, que no parece sino dispuesto á permanecer allí por espacio de mucho tiempo. Los extranjeros que visiten la Rabassada no echarán de menos nada de cuanto puedan apetecer, aún estando acostumbrados á los establecimientos parecidos que hay en otros países. Por todas partes se ven espejos colosales, cómodos divanes, aparatos de iluminación eléctrica, de los cuales hay un verdadero derroche. En resumen: un establecimiento que añadirá á Barcelona un poderoso atractivo.

El Poble Català (diari oficial del Centre Nacionalista Republicà):

Tota la vall es d’una vegetació espléndida, que fa agradosa l estada y el pas amplíssim que deixa en aquell punt la carena de montanyes que envolta Barcelona, permet allargar la vista á un panorama espléndit. Allí s’hi han bastit una serie de magnífics pabellons pera restaurants, sales de concert y de casino, atraccions, etc. Y á l’aire lliure al mitg de la Vall, altres d’aquestes atraccions americanes tan de moda avui en les grans ciutats, com són montanyes russes «waterchutte» y altres per l’istil. Tot construit amb gran luxe y enllumenat als vespres, amb milers de bombetes eléctriques y arcs voltaics. Pera donar idea de la «modernitat» de les atraccion no hi ha més que dir que les montanyes russes tenen un kilómetro imaginanties en línea recta, amb pendents vertiginoses y revolts extraordinariament complicats. Dels pabellons á les atraccions á l’aire lliure s’hi baixa per unes grans esglaonades amb grans y artístics testos de flors que posen un non encant en aquell paratge espléndit. Descriure totes les dependences dels pabellons habilitades amb el més gran confort, fora tasca llarga… La Rabassada sobrirá avui al públic y es de creure que aquest sabrá recompensar tols els forsos fets per l’Empresa pera dotar á Barcelona d’un establiment d’esbarjo dignea’ella.

Heraldo de Madrid:

En la legítima aspiración de los pueblos á su prosperidad por el camino de la fama y la nombradía, aquéllos piensan en aplicar su actividad á la explotación y desarrollo de cuanto puede redundarles provecho y en alumbrar fuentes de riqueza que viven ocultas en su suelo ó en su ambiente.
El mejor medio de progresar moral y materialmente una ciudad es atraer concurrencia. La concurrencia está en razón directa de las atracciones y de la manera y el arte con que el conocimiento de éstas de hace llegar al público. Podríamos citar muchos ejemplos, pero expongamos uno que por lo típico es concluyente.
Pocos países tienen el encanto de Siria y Palestina. En ellos ha cuajado el misterio de la historia y los barniza la pátina de los tiempos viejos, del arte y de la poesía… Galilea, Samaria, Judea, Jesusalén, despiertan y azuzan el hambre, por conocerlos, del creyente, que recuerda con unción los orígenes de sus amadas devociones religiosas, y del incrédulo, inspirado en su afán de gozar las sensaciones artísticas emanadas del escenario donde se desarrolló el drama secular.
Pero ni Jaffa con el anfiteatro de su costa, su Vía dolorosa y su Santo Sepulcro; ni el jardín de Gothsémani, ni Bethania, ni la tombeau de Rachel, ni el monasterio del Monte Carmelo, ni los extraños galileos, ni las excursiones con tiendas de campaña por la Siria, ni el mayor misterio de Oriente, la ciudad Petra, ni todas las sugestiones del Egipto promoverían esas caravanas de turistas si éstos no supiesen que esas largas excursiones tienen el éxito asegurado previamente.
El viajero sabe que no se aventura á lo desconocido. Al proyectar el viaje todo se le prevee. Sabe que tiene rutas bien explicadas; multitud de folletos con mapas, croquis, precios y orientaciones de todo género, día por día los que ha de durar la excursión; hoteles con todas las comodidades modernas; barcos, medios de locomoción posibles, cuantos detalles son necesarios y aun los superfluos, y todo ello le invita, le estimula, acaba por decidirle á emprender el viaje…
Luego quien aviva el deseo del turista no es sólo el encanto del país, sí que lo es, en grado máximo, el espíritu práctico de quienes importa encauzar la concurrencia á aquellos sitios, y para conseguirlo propagan las bellezas de los lugares, pero paralelamante facilitan los viajes, y, sobre todo, difunden á los cuatro vientos la previsora organización de la tournée. ¿Qué expedicionario, aún ansioso de visitar estos países de ensueño, se arriesgaría al viaje si no tuviese la certeza de realizarlo cómoda y seguramente? Todas las Empresas del mundo, todos los fomentadores del turismo, todos los representantes de los pueblos son convencidos de esta verdad y aplican la teoría. Más casos. Zurich no se contenta con su paseo desde el Zurichhorn al Parque de Belvoir, que se refleja en el lago y mira á los Alpes, ni con ser término de líneas internacionales, ni con su monumento á Pestalozzi, ni con sus escuelas, ni con sus parques; Interlaken no se satisface con se la Meca de los Alpes, ni con sus panoramas mágicos, ni con sus alrededores pintorescos; á Vernet-les-Bains no le basta con la bondad médica de sus aguas sulfurosódicas, que emergen del Canigó; las grutas de Saint-Béat no quieren dejar que las busquen: son ellas las que buscan al peregrino; á la Chute du Rhin, á Cintra y Cascaes, á Lucerna, con sus montañas épicas, al Midi, á Monte-Carlo, Biarritz, San Sebastián, á toda residencia, en fin, del mundo, lo mismo del Norte, preferidas en el verano, que del Mediodía, preferidas en invierno, no les satisface con atesorar bellezas que, sin gente que las admirasen, lanquidecerían solitarias. Se impacientan por difundir su nombre y llegar á todas partes, bien convencidas de que era antes cuando el buen paño se vedía en las arcas…
La vida moderna es vida de relación, y este tráfico de ideas y emociones, esta reciprocidad, este intercambio, facilita, acorta, pone en contacto, para mejor utilizar el gran instrumento, la verdadera palanca de Arquímedes, que es la propaganda…
Naturalmente que la propaganda requiere cosa que propagar. Necio sería pedir cotufas al golfo… Pero en el caso concreto de Barcelona, que es lo que nos interesa, hay cosa que propagar.
La gran ciudad del Mediterráneo, de la Exposición universal acá, á pesar de sus desgracias, que otros pueblos rivales parece como que se apresuraron á divulgarlas agigantándolas, encierra sobrados elementos de atracción para despertar y fomentar el turismo. Algunos esfuerzos se han hecho para lograrlo, pero carecía hasta ahora de un verdadero centro de atracción mundial. Ya lo tiene: la Rabassada.
Ha bastado que unos pocos hombres emprendedores, aguijoneados por un espíritu inquieto y concepcionista, como el de D. José Sabadell, bien secundado por compañeros entusiastas, hayan arriesgado importante capital, para que el conjuro de esta iniciativa haya surgido el soñado Centro de atracciones que faltaba á Barcelona.
La obra no está concluida, es demasiado vasta para realizarla de un golpe. Lo hecho es mucho, ¿quién lo duda?; pero es solamente el prólogo.
Los millones invertidos en la montaña nos hablan de proyectos asombrosos. Con éste concluído bastaría para asegurar el resurgimiento de este pueblo catalán al abrir sus puertas, no sólo al turismo peninsular y al europeo, sino al mundial. Pero es que se va por el sendero del placer y del lujo á lo útil. La Rabassada es la prenda firme y sólida de mejoras que repercutirán en los negocios generales. Cuando la Rabassada sea un ciudad completa, con sus hoteles y villas y segura concurrencia, será horadada la montaña y un ferrocarril silbará por aquellas cuencas uniendo pueblos, desarrollando la industria y aumentando la riqueza pública.
No se trata, pues, como alguien han creído, de un sitio de recreo, que ya bastaría en sus condiciones para atraer miles de forasteros, no. Se trata del comienzo de una gran obra que transformará ricas comarcas y contribuirá en alto grado al progreso de Cataluña y España. ¿Cómo se considerará, pues, alguien exceptuando de contribuir al éxito de esta empresa?
El primer obligado es el Ayuntamiento, genuina y oficial representación de la ciudad condal; la Diputación provincial, llamada á amparar toda iniciativa altruista y patriótica dentro de la esfera de sus funciones; el Patronato contra la tuberculosis, que busca lugares adecuados para la salud; la Cámara de Comercio, el Fomento, la Cámara de propietarios, los gremios, las entidades agrícolas, las Empresas de ferrocarriles y toda clase de transportes, los navieros, la Prensa, cuantos aman Barcelona, cuantos quieren su prosperidad y su grandeza, todos viene obligados á dar facilidades á esta gran obra que hace honor a Cataluña.
Aquí ha dominado estos últimos tiempos, ante el temor del descenso de población y el alejamiento de turistas, una idea: «traer gente». Basada en ese plausible propósito, surgió una entidad simpática con el nombre de «Atracción de forasteros».
Ella se ocupa de organizar festejos, Exposiciones, fiestas artísticas y populares, diversiones de todo linaje. No llenaría bien su objeto si desde ahora olvidase ponerse al habla con la Empresa de la Rabassada para todo momento. Precisa que todo proyecto de la «Atracción de forasteros» se integre con expediciones á la Rabassada y fiestas en dicho sitio.
Las representaciones extranjeras ó los simples particulares, los congresistas, los expositores, las caravanas de turistas, cuantos visiten la ciudad, debe el Ayuntamiento, la «Atracción de forasteros», los organismos locales respectivos, hacer que recorran en gran centro de atracción mundial para que se impresionen de visu y luego difundan en sus países, lo que vieron y les hizo sentir, despertando aficiones de nuevos viajes.
Sin duda que en barcelona existen sobrados elementos dignos de admiración; pero ninguno supera ya hoy á la Rabassada. Ella traerá más forasteros que todos aquellos elementos reunidos.
Para sólo citar con ejemplos de dentro de casa, díga se si más que su clima, su limpieza, su hospitalidad, su Concha, su situación geográfica, su coqueteria de ciudad moderna no atrae en San Sebastián su Casino espléndido.
Creemos que todos cumplirán su deber ofreciendo entusiástica cooperacion á la Rabassada. Sea ésta ó no unánime, Empresa con tales alientos principía tiene asegurado el porvenir. Recuérdese que los primeros días, no obstante las dificultades del viaje, por motivos en esta crónica expuestos, fueron miles de personas las que visitaron aquellos sitios. Téngase en cuenta que ahora, pasado el momento de la curiosidad y sin que haya podido llegar á su apogeo, la concurrencia de extranjeros, no baja de 3.000 las que á diario visitan la grandiosa residencia.
Y es que no se trata simplemente del negocio de una Empresa, siempre respetable, es que se trata del negocio de todo un país, que á virtud del esfuerzo de aquella Empresa, se ha colocado entre las primeras ciudades dignas de la preferencia del turismo universal.

 

Imatges #5: Casino de La Rabassada /Cercle d’Estrangers/

Seguint el model dels primers clubs aristocràtics europeus de tall anglès, una institució selecta i privada com el Cercle d’Estrangers seria l’encarregada de legitimar la pràctica del joc. Com en d’altres estacions hidroteràpiques, a La Rabassada, el Cercle d’Estrangers es constituí com a associació destinada a la promoció i organització de festes, reunions i esdeveniments que tractaren de dinamitzar l’estada dels turistes i personalitats del món polític, social i comercial d’arreu del món.

Merecida es la preferencia por la intención del Círculo, cuyo objeto es retener en Barcelona, en favor del comercio de esta ciudad, á los extrangeros que vengan de temporada o de paso, en viaje de recreo, además de proporcionar á sus socios todos los pasatiempos, diversiones y recreos de la buena sociedad.

Aquestes institucions –avui encara existeixen en forma de grups de pressió política i econòmica– no eren només patrimoni d’hotels i balnearis: estaven esteses en altres àmbits de la vida social, i eren, en definitiva, espais privats dotats d’una legislació pròpia que possibilitava un marc legal fora de la normativa pública. Evidentment, per entrar-hi calia ser acceptat com a membre, però un cop a dins, la legislació de l’Estat passava a obviar-se.
A La Rabassada els socis del Cercle podien ser de tres tipus: fundadors, adscrits o temporals. El vint-i-cinc per cent dels ingressos que s’obtenien del joc anaven destinats a la beneficència i a les obres públiques al municipi que l’acollia legalment, és a dir, Sant Cugat, i aquesta aportació era suficient –segons els directors– per lluitar contra la mendicitat, i sobretot, per millorar les vies de comunicació entre el municipi i les poblacions del voltant.
Als espais destinats a aquest Cercle no hi faltava cap detall luxós; ocupaven una part de les instal·lacions de l’hotel i el restaurant, com dormitoris i menjadors –de catifes vermelles i decoració en blanc–, que es connectaven amb la resta dels edificis a través d’àmplies galeries tancades amb vitralls de colors. Un equip fix de cambrers i cambreres donaven servei als convidats i clients que presentaven la nota internacional a La Rabassada.

Sala de joc del Cercle d'Estragers. Autor: ATV

Imatges #4: Casino de La Rabassada /atraccions/

Entrada a les atraccions. Autor: ATV

Anunci a La Vanguardia 21-VII-1911
Detall dels túnels de la muntanya russa. Autor desconegut.
Túnel de la muntanya russa. Autor desconegut
Detall dels túnels de la muntanya russa. Autor desconegut.
Detall del Waterchute. Autor desconegut.
Detall de la volta de la muntanya russa. Autor desconegut.
Detall de la muntanya russa. Autor desconegut.